Warunki rekrutacji na studiach magisterskich

Gość


Nasze ośrodki


 
Kandydaci na studia są przyjmowani bez egzaminów wstępnych,
decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Proces przyjęcia:

• złożenie dokumentów (wymienionych poniżej) w wyznaczonym terminie

• weryfikacja złożonych dokumentów

• podjęcie decyzji o przyjęciu w poczet studentów


Studia magisterskie na kierunku 
Pedagogika i Zarządzanie (nie dotyczy Kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) można podjąć również po ukończeniu studiów licencjackich na innych kierunkach ! W przypadku istotnych różnic programowych istnieje możliwość ich uzupełnienia.>> Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie, a także pytania do testu (dostępne po kliknięciu) 


Wymagane dokumenty:

• wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl

• kserokopia i oryginał (do wglądu) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (nie dotyczy Kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) wraz z kserokopią suplementu (oryginał suplementu do wglądu)

• dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 120 złotych na konto o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095

• 1 zdjęcie legitymacyjne (35 x 45 mm)

• zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD (do elektronicznej legitymacji studenckiej)*

                 * Wymagania techniczne:
                  • postać cyfrowa rozdziel. min. 300 punktów na cal (min. 300 dpi),
                  • akceptowalne formaty: jpg (jakość maksymalna, standardowy format optymalizowany),
                    tif (bez kompresji lub kompresja LZW, kolejność bajtów IBM PC), bmp (tryb podstawowy, format Windows,
                    24. bitowa głębia koloru),
                  • rozmiar 2,00 cm (podstawa) na 2,50 cm (wysokość).

Szczegółowy opis wymagań (PDF, 50 KB) 

 

Termin składania dokumentów:

•  1 marca - 16 lipca 2019 - gwarancja przyjęcia na wybrany kierunek

•  17 lipca - 3 września 2019 - rekrutacja do wyczerpania wolnych miejsc

•   4 września - 20 grudnia 2019 - termin dodatkowy

! Absolwenci studiów I stopnia GSW Milenium, którzy do 9 lipca 2019 zapiszą się i złożą komplet dokumentów w dziekanacie WNS, otrzymają jednorazową BONIFIKATĘ w czesnym w wysokości 300 zł

>> Uruchomienie kierunku i specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się na studia i podjęcia nauki przez wystarczającą liczbę osób.

 

Miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie GSW Milenium, przy ul. Okulickiego 3a w Gnieźnie

Dziekanat otwarty od pon. do pt. w godz 8-16 oraz w weekendy zjazdowe Wydziału Nauk Społecznych.

Tel.  61 425 75 70 wew. 21,22

Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2020/2021